SÁNG MỌI NẺO ĐƯỜNG

Chúng tôi ở đây để phục vụ bạn

Điện Chiếu Sáng trúng gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình tại La Gi

Thông tin phê duyệt lựa chọn Điện Chiếu Sáng xây lắp toàn bộ công trình trên tuyến Quốc lộ 55 qua địa bàn thị xã La Gi

Điện Chiếu Sáng trúng gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình tại La Gi
Điện Chiếu Sáng trúng gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình tại La Gi

Ngày 08/11/2023 mới đây, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận ban hành Quyết định số 835/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả chọn lựa nhà thầu số 03: Xây lắp toàn bộ dự án công trình tại La Gi (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí dự phòng) thuộc dự án công trình Xử lý bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 55 qua địa bàn thị xã La Gi có nội dung chủ yếu như sau:

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ánh Minh và Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại xây dựng Điện Chiếu Sáng.
  2. Giá trúng gói thầu: 3.623.366.009 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%).
    (Viết giá trúng thầu bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi sáu ngàn, không trăm lẻ chín đồng ).
  3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng trên: 70 ngày (bao gồm ngày nghỉ và ngày lễ)
  5. Các nội dung cần lưu ý: không có đi kèm.

Nguyễn Ngọc Thùy Trinh – Ban Quản lý điều hành Bảo trì đường bộ.

Nguồn: https://sgtvt.binhthuan.gov.vn/